Min farmor og hennes historie

Min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Elling Christophersen var født 1676 på Nedre Valla i Meløy, Nordland. Han regnes som stamfar til den tallrike og vidt forgrente slekten Ellingsen i Nordland. Elling fikk 6 barn hvorav ett av dem var min tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldemor Karen Ellingsdatter. Karen ble døpt 23/6-1716 i Saltdal. Hun skulle også gi sin etterslekt med seg de samme kulturelle og sosiale tradisjoner som hennes 5 brødre. Hun ble 2 ganger gift, først med en skipper og handelsmann og deretter med en prestesønn som hadde samme yrke. Hun døde 64 år gammel i 1780 på Gåsvær i Meløy. Skifte etter henne ble holdt 2/11-1780 og var meget rikholdig på sølv, gull og "Pretiosa".

Karen ble gift første gang omkring 1746 med Christen Christensen Mikkeborg (Mechlenborg), født omkring 1710 på Hestmannøy i Lurøy. Han var skipper og handelsmann på Gåsvær i Meløy og tilhørte på morssiden en handels- og skipperslekt opprinnelig fra Flensburg i Tyskland. Han antok morens slektsnavn og hadde tidligere vært gift med en etterkommer av Ermegaard Benkestok (gift 1739) Karen Jonsdatter, født 1713, død 1742 barnløs, og fikk med henne stor middel, blant annet handelsstedet Gåsvær. Han ble en meget velstående mann av midler som hadde tilflytt ham fra 2 velstående hustruer. Han døde i Gåsvær i 1756. Skifte etter ham begynte 27/8-1756 og inneholdt en mengde sølvtøy med mer. 

Christen Mikkelborg og Karin Ellingsdatter fikk 4 barn hvorav ett av dem var min tipp-tipp-tipp-tippoldefar Christen Christensen Mikkelborg. Christen var født omkring 1748 i Gåsvær, Meløy. Skipper og handelsmann på Onøy i Lurøy, senere på Myklebostad i Nesna. Han fikk 26/3-1790 kongelig bevilling til å sitte i uskiftet bo etter sin kone som døde i 1789. Han døde 28/7-1824 på Myklebostad, begravet 8/8 samme år i Nesna, 75 år gammel. Gift omkring 1773 med Lucia Magdalena Walnum, født 1751 på Kvarøy i Lurøy, død på Myklebostad og ble begravet 25/5-1789 på Nesna Kirkegård, 38 år gammel.  

Christen Christensen Mikkelborg og Lucia Magdalena Walnum fikk 7 barn hvorav ett av dem var min tipp-tipp-tippoldemor Barbara Maria Mikkeborg. Barbara ble døpt 8/5-1774 i Lurøy, død 12/10-1854 på Bygd og begravet 21/10 samme år i Sortland, 81,5 år gammel. Gift 29/7-1798 i Lurøy med sin slektning Andreas Walnum Rieber, født 1769 på Kvarøy i Lurøy, hvor han bodde i 1801. Han kom til Bygd i Sortland i 1820-årene. Her døde han 30/1-1839, begravet på Sortland 30/7 samme år, 70 år gammel.  

Barbara Maria Mikkelborg og Andreas Walnum Rieber fikk 8 barn hvorav ett av dem var min tipp-tippoldefar Ole Andreas Walnum Rieber. Ole Andreas ble født i 1814 i Nesna prestegjeld, konfirmert 26/6-1831 i Sortland, 17 år gammel. Han bodde på Møllenbakk på Natland. Død 28/11-1875 og begravet 5/12 samme år på Sortland , 66 år gammel. Gift 13/7-1845 i Sortland med sin kusine Andrea Walnum Mikkelborg , født 17/6-1823 på Nippelberg.

Ole Andreas Walnum Rieber og Andrea Walnum Mikkelborg fikk 14 barn hvorav ett av dem var min tippoldefar Christen Mikkelborg Rieber. Christen ble født 27/7-1849 på Sortland og døpt 2/9 samme år i Sortland. Under folketellingen 31/11-1865 bodde han hjemme hos faren på Natland. Under folketellingen 1/1-1891 bodde han på Sortland som husmann med jord, senere eide han Øvre og Nedre Lykkentreff, Lamark, Sortland, som han senere solgte og flyttet til Vik i Helgeland i 1908. Gift 7/9-1875 i Sortland med Anna Eline Jonasdatter, født 1851 i Sortland og konfirmert 21/7-1867 i Sortland. 

Christen Mikkelborg Rieber og Anna Eline Jonsdatter fikk 7 barn hvorav ett av dem var min oldefar August Jentoft Rieber.


Oldefar: August Jentoft Rieber, født 25/2-1880.

Oldemor: Regina Hansen f. 10/4-1883.


August ble født 25/2-1880 og døpt 23/5 samme år i Sortland. Gift 16/11-1902 med Regina Hansen (Johannessen), født 10/4-1883.

Ekteskapet oppløst 1917-18 og hun ble gift igjen med Martin Fossum, Elverum, født 10/12-1879,
og fikk en datter, Gudrun Helene Fossum, født 28/9-1921.


August giftet seg på nytt i august 1923 i Bergen.

August Jentoft Rieber og Regine Hansen fikk 4 barn hvorav ett av dem var min farmor Ursula Karoline Rieber.

Ursula ble født 13/2-1910 i Sortland. Gift første gang med Ivar Salvesen fra Røros, bosatt i Oslo.
Gift andre gang 1955 med Halfdan Hegge, maskinsjef, bosatt i Oslo.


Til toppen