Nye tak på stabburet og gamlegarasjen (april 2020)Til toppen