Hvorfor Tilje?

Far i huset ville at jenta skulle hete Helle.
Han ble nedstemt av de to andre jentene i huset som bestemte at hun skal hete Tilje.

Per 23. mai 2014 er det i følge statistisk sentralbyrå:


Hva navnet betyr vites ikke og ikke har hun navnedag heller.