Det første bildet av Tilje


6. november 2013. 15 uker gammel og 15, 4 cm lang. Alt er bare velstand.